Výrobní technologie

Výrobní technologie vápenopískové cihly je napodobenim procesu vzniku piskovce v přirodnich podminkach.

Vyrobni proces silikatovych cihel je tedy plně ekologicky a probiha v pěti zakladnich etapach:

  • Skl adování a míchání suro vin. Vapno a pisek jsou skladovany v silech, odkud jsou davkovany do michacich zařizeni v hmotnostnim poměru (vapno 1 : pisek 12) a intenzivně michany.
  • Přeměna na hašené vápno (vápenný hydrát). Po přidani vody do paleneho vapna ziskavame hašene vapno (vapenny hydrat), ktere se dopravuje do reakčnich nadob, v nichž probiha vyhašeni vapna. Po opětovnem michani je vapenopiskova směs dopravena do lisů, kde je lisovana.
  • Liso vání. Plně automaticke lisy lisuji pod tlakem a s využitim vodni pary silikatove cihly, ktere se stohuji na voziky.
  • Vytvrzování. Slisovane polotovary jsou dopravovany do autoklavů s teplotou 200 ˚C na dobu Asi 4-8 hodin podle formatu cihel. V tomto čase probiha chemicka reakce mezi vapnem a piskem. Nastava rekrystalizace směsi, diky niž cihly ziskavaji velkou pevnost a trvanlivost.
  • Chlazení, ko ntrol a jakos ti a balení. Ochlazene silikatove cihly prochazeji přisnou kontrolou kvality a potom jsou umisťovany na palety a připraveny k přepravě.

© 2013 Sil-pro. Wszelkie prawa zastrzeżone.