Kontrola kvality

Pro zajištění nejvyšší kvality našich výrobků, provádíme stálou interní a externí kontrolu vápenopískových tvárnic vyráběných firmou SIL-PRO. Kontrola je prováděna v každé etapě výroby

1. ETAPA

Podrobná kontrola dodané suroviny, nezbytné k výrobě produktů o nejvyšší kvalitě.

2. ETAPA

Plně automatický, technologicky pokročilý postup, umožňující v každé etapě výroby podrobnou kontrolu polotovarů a hotových výrobků. Tímto se veškeré odchylky od stanovených předpokladů bezodkladně odstraňují.

3. ETAPA

Každá šarže vyrobených tvárnic je v laboratoři podrobena náročným zkouškám, které zahrnují mj.:

  • vážení tvárnice – stanovení její hustoty
  • zjištění pevnostní třídy tvárnice
  • zjištění přesných rozměrů tvárnice

Po ukončení všech zkoušek s kladným výsledkem je výrobek předán k balení a následně uveden na trh.

Kromě toho, jednou za rok externí subjekt provádí zkoušky vápenopískových tvárnic, vyráběných v našem výrobním závodě. Kontrola končí vydáním certifikátu, který potvrzuje, že je náš produkt vyráběn v souladu se všemi postupy a normami. Externím subjektem je Zkušební ústav z Hannoveru, Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte EV.


© 2013 Sil-pro. Wszelkie prawa zastrzeżone.