Co jsou silikáty

  • Silikáty je stavební materiál vyrobený z přírodních látek: křemičitý písek (cca. 90% hmotnosti), vápno (7%) a voda (3%)
  • Vápenopískové tvárnice se vyrábějí už přes 130 let - v roce 1880 německý vědec dr Wilhelm Michaelis patentoval technologii výroby bílých cihel.
  • Nejsou chemicky znečistěny a v každé etapě jejich provozu jsou mimořádně šetrné k životnímu prostředí.
  • Velmi vyhledávaný stavební materiál v západní Evropě – v Německu a v Nizozemsku přes 40 % se staví z vápenopískových tvárnic.
  • Vyznačují se velmi vysokou pevností v tlaku – ze silikátů lze stavět domy až s 11 patry (lze je používat také pro provádění základových stěn)
  • Z tohoto materiálu se vyrábějí téměř všechny druhy stěn: vnitřní, příčky, konstrukční, vnější. Používají se také při výstavbě stěn sklepů, komínů a ohrazení. 

© 2013 Sil-pro. Wszelkie prawa zastrzeżone.