Aplikace

Silikáty neboli vápenopískové výrobky je mimořádně univerzální materiál, jenž se uplatňuje v různých stavebních oborech. 

Díky jejím vlastnostem jako třeba velká pevnost, velmi dobré akustické a tepelné izolační schopnosti a velká žáruvzdornost silikát lze využívat pro výstavbu různých objektů. Příklady: výstavba rodinných a panelových domů, průmyslové stavby, zemědělské stavby, veřejné stavby a také tzv. malá architektura

Druhy stěn, u kterých se používají vápenopískové tvárnice:

  • základová a sklepní stěna
  • konstrukční stěna
  • vnější stěna
  • membránová zeď (třívrstvá)
  • příčka
  • požární stěna
  • stěna se zvýšenými zvukově izolačními parametry 

© 2013 Sil-pro. Wszelkie prawa zastrzeżone.